Lindy Hop

Periode

1925-1945

Voorbeelden

Oorsprong

In Amerikaans Afrikaanse gemeenschappen uit Haarlem, New York, begon eind 1920 de Lindy Hop in ontwikkeling te komen. Het was een samensmelting van vele verschillende dansen, gebaseerd op o.a. jazzdans, tapdans en charleston. De ontwikkeling van Lindy Hop ging samen op met de ontwikkeling van jazz. De Lindy Hop werd populair omdat veel bekendheid kwam door Films, professionele dansgroepen, danswedstrijden en voorstellingen. In 1935 ontwikkelde competitieve dansgroepen de acro’s binnen de Lindy Hop, waardoor de dans nog dynamischer werd.

Basisvorm

De basis bestaat deels uit een stuk gesloten danshouding, waarbij man en vrouw samen dansen (iets dat in Afrikaanse dansen gewoonlijk niet was toegestaan) en uit een stuk open danshouding waarin voor beide dansers ruimte is voor improvisatie. De basistelling in de Lindy Hop is 8 tellen. De Lindy Hop kenmerkt zich door het laag leiden, en “in de vloer” dansen. Het sociaal dansen wordt vaak belangrijker gevonden dan het wedstrijdelement, te zien aan de vele Jack & Jill* competities die ook nu nog gehouden worden. *) Jack & Jill betekent dat je niet met je eigen partner danst en dus vooraf niet weet wat er gaat komen.

Artiesten

Muzikanten: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Count Basie, Chick Webb, Duke Ellington, Glenn Miller. Dansers: Herbert (Whitey), Frankie Manning, Norma Miller, Rieda Washington, Shorty George, Big Bea.