Reglement

*English below

Reglement The Swing Shakers te Tilburg, opgesteld te Tilburg op 22-03-2018

 1. The Swing Shakers heeft als doel swingdansen in Tilburg en Den Bosch op de kaart zetten. The Swing Shakers promoten Lindy Hop, Boogie Woogie, Collegiate Shag en andere verwante swing dansen. Daarnaast bieden zij danslessen aan en organiseren zij dansfeesten en workshops.
 2. Workshops zijn éénmalig. Lessen vinden plaats in een reeks van drie periodes verdeeld over het jaar.
 3. Kom je voor het eerst lessen volgen? Dan start je altijd met een gratis proefles. Na deze proefles dient te worden doorgegeven of je wilt starten met danslessen. Horen we niets? Dan gaan we ervanuit dat je NIET wilt deelnemen aan de lessenreeks.
 4. Na inschrijving ontvang je 3 keer per jaar onze nieuwsbrief via email met alle (belangrijke) informatie voor de komende periode.
 5. Kijk voor de exacte dagen, tijden en kosten en inhoud van de lessen op de website van The Swing Shakers, genaamd http://www.swingshakers.nl.
 6. Wanneer een nieuwe periode start wordt er vanuit gegaan dat je de danslessen wilt voortzetten. Als dat niet het geval is, dien je twee weken voor aanvang van de nieuwe periode de afmelding door te geven via afmelding@swingshakers.nl.
 7. Facturen worden gestuurd voor aanvang van een nieuwe periode, na een proefles of  na inschrijving van een workshop. Deze facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst betaald te worden.
 8. Tijdens de lessen rouleren we van partner, hierdoor kan er zonder partner worden ingeschreven, mits het verschil tussen leiders en volgers niet groter wordt dan twee per les. Inschrijvingen zonder danspartner worden automatisch op een wachtlijst geplaatst. Als er plaats is brengen we je direct op de hoogte.
 9. Er is geen mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. Ook is er in het geval van een gemiste les geen restitutie mogelijk.
 10. Deelname aan meerdere lessen is mogelijk als de docenten hiermee akkoord gaan. Op elke extra lessenreeks in dezelfde periode krijg je 30% korting.
 11. De docenten van The Swing Shakers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures en/of schade in welke vorm dan ook die tijdens de lessen, het vrijdansen of anderszins wordt opgelopen.

Regulation of The Swing Shakers,Tilburg. Posted in Tilburg on 22-03-2018

 1. The Swing Shakers aim to promote swing dancing in Tilburg. The Swing Shakers promote Lindy Hop, Boogie Woogie, Collegiate Shag and other related swing dances. In addition, they offer dance classes and organize dance parties and workshops.
 2. Workshops are onetime lessons. Classes take place in a series of three periods divided over one year.
 3. Are you planning on taking classes for the first time? Then you start with a free trial class. After this trial class you have to tell us if you want to start with dance classes. If we don’t hear anything, we assume that you do NOT want to participate in the lessons.
 4. After subscribing you will receive 3 times a year our newsletter via email with all (important) information for the coming period.
 5. Look for the exact days, times and costs on The Swing Shakers website, called http://www.swingshakers.nl.
 6. When a new period starts, it is assumed that you continue following dance classes. If this is not the case, you have to cancel by sending an e-mail two weeks before the start of the new period via afmelding@swingshakers.nl.
 7. Invoices will be sent before the start of a new period, after a trial class or after registration of a workshop. The tuition fee must be paid within 10 days after receiving the invoice.
 8. During the classes we will rotate partners. This means that you can subscribe without a partner, provided that the difference between leaders and followers is no more than two per class. People that subscribe without a partner are automatically placed on a waiting list. If there is a spot available we will inform you.
 9. There is no possibility to catch up a missed class. Also, there is no refund of the tuition fee possible.
 10. It is possible to follow multiple classes during a period, provided that the teachers agree with this. You will receive a 30% discount on every extra course of classes during the same period.  
 11. The teachers of The Swing Shakers cannot be held responsible for any injuries and / or damage encountered in any form during training / classes, social dancing or otherwise.